นายก อบจ.นราธิวาส ร่วมโครงการศานติสานต่อชายแดนใต้เพื่อความสันติสุข จังหวัดนราธิวาส ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ด้านพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนใต้

 

นายก อบจ.นราธิวาส ร่วมโครงการศานติสานต่อชายแดนใต้เพื่อความสันติสุข จังหวัดนราธิวาส
ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ด้านพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนใต้ วันนี้ 23 พ.ค.66 นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการศานติสานต่อชายแดนใต้เพื่อความสันติสุข จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ์ 6 รอบพระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้ศึกษาเรียนรู้และอนุรักษ์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนต่างศาสนา ทั้งการร้องอานาซีด การรำมโนราห์ การละเล่นกลองยาว การแสดงดิเกฮูลู ซึ่งในโครงการครั้งนี้ผู้เข้าร่วมแต่งการประจำพื้นถิ่นของตนเอง โดยเฉพาะชาวไทยมุสลิมมีการแต่งการแบบมาลายู สีสันสวยงามทั้งชายและหญิง
.
อย่างไรก็ตามในโครงการ พล.ท.ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เป็นประธานเปิดโครงการศานติสานต่อชายแดนใต้เพื่อความสันติสุข จังหวัดนราธิวาส และมีนายสนั่น พงษห์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี
พล.ท.ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็ยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยมุ่งหวังรณรงค์ สืบสานรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นของทุกเชื้อชาติ ศาสนา ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและยังคงอนุรักษ์และรักษาอัตลักษณ์ประจำถิ่นของตยเองให้สืบต่อไป และที่สำคัญทุกคนต้องอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานความเข้าใจบนพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม
.
และในโอกาสเดียวกันนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เป็นเกียรติมอบรางวัล ให้แก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันร้องเพลงอนาชีด และมอบรางวัลให้ชุดการแสดงต่างๆ พร้อมรางวัลชุดการแต่งกายสวยงามด้วยชุดมาลายูพื้นถิ่นด้วย

 

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”