องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567


วันนี้ 17 พฤษภาคม 67 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เรื่องขอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อนำมาสมทบโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567 และญัตติอื่นๆ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีการดำเนินการประชุมโดยนายสาราหุดิน อาบู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และนายปารมี พิมานแมน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
.
ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 พร้อมแจ้ง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ด้วย
.
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม
.

คลิกดูรูปภาพ

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”