ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565


วันนี้ (29 กันยายน 2565) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาฯ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ชั้น 2 โดยมีนายสาราหุดิน อาบู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส คณะสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารฯ ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
.
การประชุมสภาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแจ้งให้สภาถึงการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพื่มเติม) ครั้งที่ 9/2565 พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อกำหนดรายการใหม่ สำหรับการดำเนินงานภายใต้กรอบภารกิจของหน่วยงานโดยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาที่ได้รับจากภาคประชาชน

 

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”