✤ ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบจ.นราธิวาส (ตำแหน่งคนงานสนามกีฬา)

ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ดาวน์โหลด