✤ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบเป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบจ.นราธิวาส และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ

รายชื่อผู้มีสิทธสอบเป็นพนง.จ้าง สังกัดอบจ.นธ. และกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ

ดาวน์โหลด