✤ ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบจ. นราธิวาส

ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบจ. นราธิวาส