✤ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง อบจ.นราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565