✤ ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง อบจ.นราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565