✤ ประกาศรายชื่อและกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565