✤ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รวม 7 อัตรา)