เจ้าหน้าที่จาก อบจ.นราธิวาส ร่วมกันผูกผ้าลายสีม่วงขาว เพื่อประดับราวบันไดเครื่องบินพระที่นั่ง เพื่อใช้ในการรับเสด็จฯ

 

เจ้าหน้าที่จาก อบจ.นราธิวาส ร่วมกันผูกผ้าลายสีม่วงขาว เพื่อประดับราวบันไดเครื่องบินพระที่นั่ง
เพื่อใช้ในการรับเสด็จฯ

นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากกองช่าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ร่วมกันผูกผ้าม่วงขาวตามแนวราวบันไดเครื่องบินพระที่นั่ง เพื่อใช้ในการรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเสด็จฯด้วยเครื่องบินพระที่นั่ง มายังท่าอากาศยานนราธิวาส เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 20 -22 กันยายน 2565 นี้
.
สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนั้น ได้รับมอบหมายจากจังหวัดนราธิวาสในการผูกผ้าประดับราวบันไดเครื่องบินพระที่นั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมาอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่างปราบปลื้มและภูมิใจทุกครั้งที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนั่นถือเป็นอีกส่วนในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
.
อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย