นายก อบจ.นราธิวาส เชิญชวนประชาชนร่วมชมขบวนแห่เรือบุปผชาติทางน้ำ ในการการแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง ประจำปี 2565

 

นายก อบจ.นราธิวาส เชิญชวนประชาชนร่วมชมขบวนแห่เรือบุปผชาติทางน้ำ ในการการแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง ประจำปี 2565

นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จัดเรือบุปผชาติเพื่อเข้าร่วมในขบวนแห่เรือบุปผชาติทางน้ำ ในการแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2565 ณ พลับพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติ ครบรอบ 50 ปี ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา ตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีกำหนดให้มีขบวนแห่เรือบุปผชาติทางน้ำ ในวันที่ 22 กันยายน 2565 จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมชมขบวนแห่เรือบุปผชาติทางน้ำที่มีหน่วยงาน 20 หน่วยงาน ร่วมจัดแสดงขึ้นในวันที่ 22 กันยายนนี้ โดยถือเป็นสีสันทางน้ำที่โดดเด่นในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2565 นี้
.
สำหรับกำหนดการในวันที่ 22 กันยายน 2565 นั้น ขบวนแห่เรือบุปผชาติจะเริ่มเคลื่อนขบวนทางน้ำในเวลาประมาณ 16:00 น เป็นต้นไป หลังจากที่พลเอก กัมปนาถ รุดดิษฐ์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เดินทางมาถึงพลับพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี ริมเขื่อนท่าพระยาสาย ซึ่งเรือบุปผชาติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสอยู่ในลำดับที่ 2 ของขบวน มีชื่อเรือ “ดินดี เพื่อปวงประชา ชาวนราเป็นสุข” ที่มีความหมายโดยรวมถึงคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส รวมถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทรา ธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่แกล้งดินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทำให้สามารเพาะปลูกจนก่อเกิดรายได้เลี้ยงครอบครัว อีกทั้งทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส รวมถึงของปวงชนชาวไทยทั้งปวง
.
ขณะที่ภาพรวมของการจัดเรือบุปผชาติทางน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่เริ่มดำเนินการในส่วนของการตกแต่งตั้งแต่วันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา ขณะที่ นางวิไลวรรณ เอนกรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม และลำดับพิธีการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้การเข้าร่วมในขบวนแห่เรือบุปผชาติทางน้ำในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”