อบจ.นราธิวาส จัดโครงการกิจกรรมฝึกอบรมทำอาหารและขนมไทยให้กับกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2565

 

อบจ.นราธิวาส จัดโครงการกิจกรรมฝึกอบรมทำอาหารและขนมไทย
ให้กับกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2565


องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยสำนักปลัดฯ จัดโครงการฝึกอบรมทำอาหารและขนมไทย ให้กับกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่สนใจเข้ารับการอบรม ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ระหว่างวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2565 จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 40 คน โดยมีนายกาญจนวิช บัวสว่าง วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารไทยและขนมไทยเป็นวิทยาการถ่ายทอดความรู้
​.
ซึ่งการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายนที่ผ่านมามีกลุ่มสตรี และผู้สูงอายุในพื้นที่ให้ความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมทำอาหารและขนมไทยกันอย่างคึกคัก โดยวิทยากรถ่ายทอดความรู้การทำผัดไทยไร้น้ำมัน ซึ่งเป็นอาหารไทยและสามารถทำรับประทานเองที่บ้านได้ โดยเฉพาะสูตรไร้น้ำมันซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้สูงอายุ ส่วนขนมไทยจะเป็นถั่วแป๊บและถั่วเคลือบแก้วที่สามารถทำเพื่อรับประทานในครัวเรือน
.
​อย่างไรก็ตามสำหรับโครงการฝึกอบรมทำอาหารและขนมไทยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดขึ้นครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชาวนราธิวาสมีโอกาสพัฒนาทักษะด้านอาหารและขนมไทย และนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมทำอาหารและขนมไทยไปสร้างอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ​ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นโครงการที่ดีซึ่งกลุ่มสตรีในพื้นที่ได้นำความรู้ครั้งนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพต่อไป เพราะกระบวนการทำไม่ยุ่งยากมากนัก ขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุเองได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาหารให้บุตร หลานในครอบครัว