อบจ.นราธิวาส เปิดประชุมสภาฯ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

อบจ.นราธิวาส เปิดประชุมสภาฯ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันนี้ 5 กันยายน 66 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีการดำเนินการประชุมโดยนายสาราหุดิน อาบู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และนายปารมี พิมานแมน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
.
ทั้งนี้ในที่ประชุมมีการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงการขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วย
.
และในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม
.

คลิกดูรูปภาพ

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”