นายกอบจ.นราธิวาส ย้ำเจ้าหน้าที่ยึดคุณธรรม จริยธรรม และกฎระเบียบ ในการทำงาน เน้นสร้างความโปร่งใสเป็นหลัก

 

นายกอบจ.นราธิวาส ย้ำเจ้าหน้าที่ยึดคุณธรรม จริยธรรม และกฎระเบียบ ในการทำงาน เน้นสร้างความโปร่งใสเป็นหลัก


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จัดขึ้นเป็นวันที่ 2 ที่โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยกำหนดไว้ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2566 ซึ่งในวันนี้มีนายสุเทพ หนูรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯในหัวข้อ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร เพื่อเสริมสร้างหารทำงานเป็นทีม และเรื่อง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
.
ด้านนายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กล่าวกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในโอกาสร่วมเป็นประธานเปิดโครงการฯ อย่างเป็นทางการ โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างทั้ง 80 คน ที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และกฏระเบียบในการทำงานด้วย เพื่อให้หน่วยงานมีความโปรงใส่ พร้อมกันนี้ได้ยกตัวอย่างการทำงานภายใต้การดำเนินงานของตนเอง ที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนมาโดยตลอด ได้รับการเลือกตั้งมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความจริงใจให้ประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน เป็นหลัก จึงขอฝากให้ทุกคนปฏิบัติงานเพื่อประชาชนโดยเฉพาะงานที่เป็นสาธารณะประโยชน์ และก่อนเดินทางกลับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมบันทึกภาพถ่ายกับผู้เข้าร่วมโครงการด้วย
.

คลิกดูรูปภาพ

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”