บุคลากร อบจ.นราธิวาส ช่วยทำความสะอาดมัสยิด ตามโครงการวัด มัสยิด ประชารัฐฯ หลังร่วมลงนามใน mou ร่วมกันหลายฝ่าย

 

บุคลากร อบจ.นราธิวาส ช่วยทำความสะอาดมัสยิด ตามโครงการวัด มัสยิด ประชารัฐฯ หลังร่วมลงนามใน mou ร่วมกันหลายฝ่าย


วันนี้ 13 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม "โครงการวัด มัสยิด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" เพื่อให้วัด/มัสยิด ประชาชน/ชุมชน/หมู่บ้าน สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงสังคมให้เกิดสัมพันธภาพอันดี โดยผ่านการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการวัด มัสยิดประชารัฐ สร้างสุข เพื่อให้สังคมเกิดความเสื่อมใส่ในศาสนา ช่วยกันสืบสานรักษาศาสนาให้คงอยู่ในสังคมสืบไป และชุมชนมีความเข้มแข็งยั่งยืน รวมถึงให้วัด มัสยิด เป็นศูนย์กลางของแหล่งการเรียนรู้ให้กับประชาชน/ชุมชน/หมู่บ้าน ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดยกำหนดให้มี อปท. 1 แห่ง วัด 1 แห่ง มัสยิด 1 แห่ง และสถานศึกษา 2 แห่ง
.
ทั้งนี้ในส่วนของมัสยิดได้จัดกิจกรรมขึ้นที่มัสยิดดารุสสาลาม บ้านทุเรียนนก ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเมืองนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม
.
และในกิจกรรมครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนิน "โครงการวัด มัสยิด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" และร่วมกิจกรรม 5 ส ด้วยกัน
.
โดยในพิธีลงนาม ประกอบด้วย นายบัญฑิต เจ๊ะเง๊าะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายสุเทพ โชติไพบูลย์พันธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายสาและ จิ อิหม่ามประจำมัสยิดดารุสสลาม และนายผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนราธิวาส
.
สำหรับบรรยากาศในการทำความสะอาดบริเวณมัสยิดดารุสสลาม เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส น้องๆ นักเรียนโรงเรียนเมืองนราธิวาส และประชาชนในพื้นที่ต่างช่วยกันทำความสะอาดทั้งบริเวณลานตัวอาคารมัสยิด ห้องน้ำ รวมถึงช่วยกันถอดพัดลมมาทำความสะอาด โดยกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
.

คลิกดูรูปภาพกิจกรรม

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”