สตรีใน 4 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส เข้ารับตรวจมะเร็งเต้านมคึกคัก ยอดในแต่ละวันเกินเป้า ขณะที่ชาวนราธิวาสขอบคุณทุกฝ่ายที่จัดโครงการดีๆ บริการถึงที่ให้ประชาชน

 

สตรีใน 4 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส เข้ารับตรวจมะเร็งเต้านมคึกคัก ยอดในแต่ละวันเกินเป้า ขณะที่ชาวนราธิวาสขอบคุณทุกฝ่ายที่จัดโครงการดีๆ บริการถึงที่ให้ประชาชน


กระทรวงสาธารณสุข(MINISTRY OF PUBLIC HEALTH พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่(Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยในห้วงระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2566 นี้ ในเวลา 08.00-16.00 น. เปิดหน่วยบริการ ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อให้บริการประชาชนในเขตบริการอำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอสุคิริน
.
โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายสตรีที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป หรือสตรีทุกท่านที่มีความประสงค์เข้ารับการตรวจมะเร็งเต้านม และหากเป็นสตรีกลุ่มเสี่ยงหรือพบความผิดปกติจะได้รับการตรวจผ่านเครื่องเครื่องเอกซ์เรย์ระบบ Mammogram ที่มีประสิทธิภาพสูงในการค้นหามะเร็งเต้านม เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการรับบริการ คือ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้มีความประสงค์รับการตรวจเท่านั้น ทุกขั้นตอนจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในหนึ่งวันและไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ในแต่ละวันมีกลุ่มสตรีสนใจเข้ารับการตรวจ ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก วันละกว่า 200 คน
.
นายแพทย์สมคิด เพ็ญพัธนกุล หัวหน้าคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซ์เรย์เคลื่อนที่ ภาคใต้ มูลนิธิกาญจนบารมี กล่าวว่า มูลนิธิกาญจนบารมีเกิดจากน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและเห็นถึงความสำคัญของปัญหาโรคมะเร็งในสังคมไทย จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯให้ดำเนินการจัดตั้ง “มูลนิธิกาญจนบารมี”ขึ้น เพื่อชาวเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง และเนื่องจากโรคมะเร็งเต้านมนั้นเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งในสตรีไทยและสตรีทั่วโลก ทางมูลนิธิฯจึงได้ดำเนินการออกพื้นที่ คัดกรองมะเร็งเต้านมตั้งแต่ปี 2557 มุ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ไม่สะดวกในการเดินทางไปรับการตรวจมะเร็งเต้านมจากโรงพยาบาลใหญ่ ปัจจุบันแบ่งสายการให้บริการเป็น 4 ขบวน คือ ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ ภาคตะวันออกกับภาคกลาง และขณะนี้ได้ให้บริการในส่วนของจังหวัดต่างๆทางภาคใต้
.
ด้านนายแพทย์บรรยง เหล่าเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก กล่าวว่า นอกจจากมะเร็งเต้านมที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งในสตรีไทยแล้ว ยังพบว่าสตรีไทยเป็นโรคมะเร็งรังไข่ในอัตราที่สูงเช่นเดียวกัน ส่วนในเพศชายมักพบว่าเป็นมะเร็งปอด และมะเร็งตับ ทางโรงพยาบาลขอขอบคุณมูลนิธิกาญจนบารมีที่ได้มาลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรอกแก่พี่น้องประชาชน เนื่องจากหากตรวจพบเร็ว ย่อมที่จะรักษาให้หายได้ พร้อมทั้งได้ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องภาวะเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านม การตรวจความผิดปกติเบื้องต้นด้วยตนเอง นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากปัจจุบันวิธีการตรวจมะเร็งเต้านมมีด้วยกันหลายวิธี
.
สำหรับปัจจัยเสี่ยงหลักของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนั้นได้แก่ เป็นสตรีที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีญาติสตรีใกล้ชิดเป็นโรคมะเร็งเต้านม มีภาวะอ้วน ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอร์ ผู้ที่มีการใช้ฮอร์โมนเพศ ผู้ที่หมดประจำเดือนมาช้าผิดปกติ ผู้ที่มีประจำเดือนตั้งแต่อายุยังน้อย ผู้ที่ไม่ให้ลูกกินนมแม่ แต่ทั้งนี้ก็ไม่อาจระบุสาเหตุหลักได้อย่างชัดเจน การตรวจค้นหามะเร็งเต้านมจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุด เพราะ มะเร็งเต้านม เจอไว รักษาได้
.
ด้านนางกัญญา พึ่งศรี กล่าวว่าตนนั้นได้ทราบข่าวการให้บริการตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่นี้จากเพื่อน เข้ามารับบริการรู้สึกประทับใจมาก คุณหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคนให้การบริการอย่างดี มีการสอนการคลำเต้านมเพื่อตรวจความผิดปกติเบื้องต้น และให้ความรู้ คำแนะนำอย่างดี อยากให้จัดกิจกรรมอย่างนี้ตลอดเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงให้กับสตรีและอยากให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและใช้บริการได้มากขึ้น
.
#ภาพ สวท.สุไหงโกลก
.

คลิกดูรูปภาพกิจกรรม

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”