อบจ.นราธิวาส จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตให้ประชาชนวัยทำงาน สร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิต

 

อบจ.นราธิวาส จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตให้ประชาชนวัยทำงาน
สร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2566 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพจิตใจ อารมณ์ สังคม และเสริมสร้างทักษะ ด้านสุขภาพ และสร้างองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนสมาชิกในชุมชนให้สามารถใช้ชีวิตชุมชนร่วมกับผู้ป่วยแบบยอมรับซึ่งกันและกัน
.
อย่างไรก็ตาม การจัดโครงการฯในครั้งนี้นั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พบว่าปัจจุบันนี้ในพื้นที่มีจำนวนผู้พิการทางจิตมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยมีปัญหามาจากด้านสังคม เศรษฐกิจ ที่มีความยุ่งยากและชับซ้อนมากขึ้น ส่งผลต่อปัญหาการปรับตัวและกลายเป็นปัญหาด้านสุขภาพจิต จึงจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
.
การจัดโครงการฯ จัดขึ้นที่ห้องประชุมกระจูดนรา วิทยาชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ 200 คน กำหนดจัดระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2566 นี้ โดยมีการให้ความรู้ ในหัวข้อ "ความเจ็บป่วยและการดูแลจิตใจ" รวมถึงการฝึกปฏิบัติ หัวข้อ "การเข้าถึงบริการและดูแลผู้ป่วยโรคจิตสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)" การบรรยาย หัวข้อ "การสร้างสุข 5 มิติ"และหัวข้อ "เติมพลังชีวิตอย่างมีความสุข"จากอาจารย์ จตุพล ชมภูนิช (อ.เชน)นักแสดง วิทยากรและนักพูด
.
อย่างไรก็ตามในช่วงท้ายของการจัดโครงการฯ นายปารมี พอมานแมน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวขอบคุณวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยกล่าวเน้นย้ำว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะจัดโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งโครงการฯนี้ถือเป็นอีกโครงการที่จะเสริมสร้างสุขภาพจิตในการทำงาน การใช้ชีวิต เพื่อให้ทุกคนดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข บนหลักคิดที่ถูกต้อง ตลอดจนมีพลังบวกในการใช้ชีวิตในสังคมต่อไป

 

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”