ผอ.กองสาธารณสุข อบจ.นราธิวาส ชี้แจ้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจถ่ายโอน ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอำเภอรือเสาะและศรีสาคร

 

ผอ.กองสาธารณสุข อบจ.นราธิวาส ชี้แจ้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจถ่ายโอน
ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอำเภอรือเสาะและศรีสาคร

นายซัมซูดิน รอเซะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.นราธิวาส กล่าวถึง ประกาศคณะกรรมการการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดว่า เป็นการประกาศเพื่อให้การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการทางด้านสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดขั้นตอนที่เจาะลึกลงไปในหลายอย่าง ซึ่งหลังจากประกาศฯออกมาแล้วปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีความประสงค์จะถ่ายโอนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จำนวน 32 แห่ง และยังคงมีอีกหลายๆแห่งที่ยังคงให้ความสนใจแต่ยังขาดความเข้าใจในส่วนของหลักเกณฑ์และขั้นตอนรายละเอียดต่าง ๆ
.
ล่าสุด เมื่อวานนี้ ( 11 ต.ค. 65) นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้ นายซัมซูดิน รอเซะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.นราธิวาส ลงพื้นที่พบปะและบรรยายสร้างความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติแก่ บุคลากรใน รพ.สต.ให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถูกต้อง พร้อมทั้งตอบข้อซักถามในเรื่องต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน โดยได้ร่วมพบปะเจ้าหน้าที่และตอบซักถามที่โรงพยาบาลรือเสาะ และที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสาคร ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอำเภอดังกล่าวและอำเภอข้างเคียงให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดและซักถามข้อสงสัยต่างๆเป็นจำนวนมาก
.
อย่างไรก็ตามในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนั้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้เน้นย้ำการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยกำชับไว้ว่าการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่และมอบนโยบายในการพัฒนาหน่วยบริการที่ถ่ายโอนภารกิจมาอยู่ภายใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์จากการถ่ายโอนภารกิจครั้งนี้ให้มากที่สุด

 

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”