อบจ.นราธิวาส ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของเสียอันตราย

 

อบจ.นราธิวาส ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของเสียอันตราย


องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2566 โดยเชิญเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 13 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รุ่นละ 100 คน เข้าร่วมโครงการฯ
.
โดยการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญในการจัดการขยะอันตราย การลดปริมาณของเสียอันตราย ซึ่งทุกกระบวนการจะต้องปฏิบัติด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องถ่ายทอดความรู้ไปยังประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถปฏิบัติและจัดการกับขยะอันตรายได้อย่างถูกวิธี ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
อย่างไรก็ตามการจัดโครงการตลอด 2 รุ่น มีนายอับดุลกอฟฟาร์ หลีเยาว์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองสาธารณสุข อบจ.สตูล และนายนูรูดดีน สุลัยมาน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลมะรือโบตก ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอันตราย และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนถึงปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขยะอันตรายของแต่ละพื้นที่ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่างให้ความสนใจร่วมเล่าประสบการณ์และปัญหาขยะอันตรายที่เกิดขึ้นในพื้นที่หรือชุมชนของตนเอง และในช่วงท้ายของการอบรมมีการมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ด้วย

 

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”