บุคลากร อบจ.นราธิวาส และภาคประชาชนและนักเรียน ร่วมกิจกรรม 5 ส ตามโครงการวัด มัสยิด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บุคลากร อบจ.นราธิวาส และภาคประชาชนและนักเรียน ร่วมกิจกรรม 5 ส ตามโครงการวัด มัสยิด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


(20 พ.ค. 67) บุคลากร อบจ.นราธิวาส และภาคประชาชน ร่วมกิจกรรม 5ส ตามโครงการวัด มัสยิด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมที่มัสยิดดารุสสลาม และวัดบางนรา มีทั้งบุคลากร อบจ.นราธิวาส และภาคประชาชน ชุมชนโดยรอบ และโรงเรียนในพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบของศาสนสถาน
.
พร้อมกันนี้องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมบริจาคสีให้กับมัสยิดฯ เพื่อใช้ในโอกาสต่อไปด้วย
.
ทั้งนี้โครงการฯ ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงสังคมให้เกิดสัมพันธภาพอันดี จึงมีการจัดโครงการขึ้นผ่านการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการวัด มัสยิดประชารัฐ สร้างสุข เพื่อให้สังคมเกิดความเลื่อมใสในศาสนา ช่วยกันสืบสานรักษาศาสนาให้คงอยู่ในสังคมสืบไป และชุมชนมีความเข้มแข็งยั่งยืน รวมถึงให้วัด มัสยิด เป็นศูนย์กลางของแหล่งการเรียนรู้ให้กับประชาชน/ชุมชน/หมู่บ้าน ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
.

คลิกดูรูปภาพ

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”