นายก อบจ.นราธิวาส สร้างโอกาสการเรียนรู้ พร้อมนำแนวคิดและนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จมาเป็นต้นแบบพัฒนาพื้นที่เพื่อชาวนราฯ

นายก อบจ.นราธิวาส สร้างโอกาสการเรียนรู้ พร้อมนำแนวคิดและนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จมาเป็นต้นแบบพัฒนาพื้นที่เพื่อชาวนราฯ


วันนี้ ( 3 มิ.ย. 67 ) นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ร่วมเดินทางจากจังหวัดนราธิวาสสู่ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยระหว่างวันที่ 3-8 มิถุนายน 2567 ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ข้าราชการและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเปิดโอกาสและสร้างการเรียนรู้พร้อมทั้งศึกษาดูงานมิติด้านการพัฒนาในส่วนของการดำเนินงานภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ โดยมุ่งนำแนวคิดและนวัตกรรมของแต่ละสถานที่ที่ได้เดินทางไปศึกษาดูงานมาปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสต่อไป
.
การฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานในมิติของการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องดำเนินงานอย่างมีแบบแผน มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามพระราชบัญญัติที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการศึกษา การส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพ และการลงทุน รวมถึงด้านการจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในแต่พื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
.
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการจัดโครงการฯ ครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการดำเนินงานในมิติของการพัฒนาด้วยการเรียนรู้จากพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จแล้ว นำแนวคิด วิธีการมาเป็นต้นแบบให้เกิดการต่อยอดและพัฒนายิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนของ อบจ.นราธิวาสนั้น ที่ผ่านมามีการมุ่งเน้นที่จะพัฒนามิติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังคงต้องพัฒนาไปอีกเรื่อยๆ เพื่อให้คุณภาพชีวิตในภาพรวมของชาวนราธิวาสดีขึ้นไปอีก
.

คลิกดูรูปภาพ

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”