อบจ.นราธิวาส เยี่ยมชมอาคารรัฐสภา พร้อมรับฟังการบรรยายความรู้ระบบการจัดการและการจัดวางผังตัวอาคาร พร้อมชมวีดีทัศน์ความเป็นมา

อบจ.นราธิวาส เยี่ยมชมอาคารรัฐสภา พร้อมรับฟังการบรรยายความรู้ระบบการจัดการและการจัดวางผังตัวอาคาร พร้อมชมวีดีทัศน์ความเป็นมา


วันนี้ ( 4 มิ.ย. 67) นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เดินทางไปยังอาคารรัฐสภา สัปปายะสภาสถาน ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างถนนทหารกับถนนสามเสน ในพื้นที่แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อเยี่ยมชมภายในตัวอาคาร การวางแผนผัง เยี่ยมชุมห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร
.
ในโอกาสนี้ นายวัชระ ยาวอหะซัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนราธิวาส พรรคชาติไทย พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำคณะฯ เข้าชมวีดิทัศน์รัฐสภาไทย ณ ห้อง Auditorium ชมนิทรรศการพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พิพิธภัณฑ์รัฐสภา ชั้น MB 1 และเข้าชมห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 4 พร้อมทั้งชมสถาปัตยกรรมต่าง ๆ บริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภาสัปปายะสภาสถาน หรือรัฐสภาใหม่ หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า รัฐสภาเกียกกาย ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ด้วยงบประมาณ 12,000 ล้านบาท ถือเป็นอาคารรัฐสภาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ถึง 119.6 ไร่ ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งพระนคร) โดยก่อสร้างเป็นอาคารขนาดใหญ่ สูง 11 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 424,000 ตารางเมตรแบ่งอาคารเป็น 2 ส่วน คือ สำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา มีที่จอดรถรองรับได้ 2,069 คัน และมีพื้นที่สีเขียวมากถึง 115,529 ตารางเมตร ทั้งหมดนี้ใช้งบประมาณก่อสร้างราว 2,987 ล้านบาท
.
ทั้งนี้ “สัปปายะสภาสถาน” หมายถึง สภาที่มีแต่ความสงบร่มเย็นสบาย สถานที่สำคัญของชาติแห่งนี้ได้รับการออกแบบที่ผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับอาคารที่ทันสมัยอย่างลงตัว เป็นผลงานชนะเลิศการประกวดของคุณธีรพล นิยม ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์โดยนำแนวคิดพุทธสถาปัตยกรรมตามแบบแผน “ไตรภูมิ” มาใช้ บริเวณกลางอาคารมีเจดีย์จุฬามณี สูง 46 เมตร ประดิษฐานพระสยามเทวาธิราช พระคู่บ้านคู่เมืองไว้บนยอดเจดีย์ และด้านหน้าหันไปทางแม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้ อาคารทั้งหมดยังถูกออกแบบให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของสิ่งปลูกสร้างแห่งอนาคตอีกด้วย
.

คลิกดูรูปภาพ

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”