อบจ.นราธิวาส พร้อมนำรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของ อบจ.ตราด เป็นต้นแบบ ขณะที่นายก อบจ.นราธิวาส ร่วมชมศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ และหอประชุมฯ

อบจ.นราธิวาส พร้อมนำรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของ อบจ.ตราด เป็นต้นแบบ ขณะที่นายก อบจ.นราธิวาส ร่วมชมศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ และหอประชุมฯ


วันนี้ (7 มิ.ย.67) นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดเนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในมิติการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่เขตภาคตะวันออก
.
โดยในการเยี่ยมชมการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดในครั้งนี้ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยประธานสภา อบจ. คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมต้อนรับคณะอย่างเป็นกันเอง พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานขององค์การบริหารตราดในมิติต่างๆ โดยเน้นนำเสนองานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุซึ่งดำเนินการประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อลดความแออัดของผู้สูงอายุในการเข้ารับการรักษาด้านสุขภาพตามโรงพยาบาลต่างๆ
.
ขณะที่นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมพูดคุยและนำเสนอแนวคิดในการบริหารงานในรูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมเปิดโอกาสให้มีการสอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
.
ด้านนายมะหามัด ฮามิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า รูปแบบการดำเนินงานในส่วนของงานสาธารณสุขถือเป็นเรื่องที่ดีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสจะนำมาเป็นต้นแบบในการดำเนินงาน เพราะปัจจุบันมี รพ.สต. ในความรับผิดชอบ 57 แห่ง และมีการผลักดันให้เกิดศูนย์ปันสุขให้ได้ในทุกอำเภอเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้เข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์
.
และก่อนจะเดินทางกลับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดได้นำคณะฯ เดินทางไปชมการบริหารจัดการของศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ที่มีเครื่องมือทางการแพทย์และทีมแพทย์รองรับในทุกๆวัน รวมถึงนำไปชมหอประชุมอบจ.ตราด ซึ่งมีขนาดใหญ่รองรับการจัดประชุมและกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากถึง 5,000 คนด้วย
.

คลิกดูรูปภาพ

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”