ประชาสัมพันธ์ ... มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2022 (Chiangrai Flower and Art 2022)