✤ สื่อประชาสัมพันธ์ "ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" และ "ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)"


สื่อประชาสัมพันธ์ "ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
และ "ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)"

เปิดอ่านสื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่นี่