✤ ประชาสัมพันธ์โครงการ "พลังชุมชมสร้างถนนปลอดภัย ปี 3"


ประชาสัมพันธ์โครงการ "พลังชุมชมสร้างถนนปลอดภัย ปี 3"

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน มุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายในเขตพื้นที่ชุมชน
โดยบริษัท ธนชาตประกันภัย (มหาชน) กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2565 ซึ่งสามารถร่วมสมัครได้ที่เว็บไซต์ ...


www.พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย.com