ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครและประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 63

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครและประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 63

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ที่ ... เอกสารประกอบข่าว