การประชุมชี้แจงการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด : จังหวัดนราธิวาส

 

การประชุมชี้แจงการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด : จังหวัดนราธิวาส
เชิญชวนประชาชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุม
รับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับประเด็นปัญหา ความต้องการ และทิศทางการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30- 11.30 น. ณ ห้องประชุมพิชิตบำรุง ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/casoWmJnrTqRbvmh7
 
 
นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”