การแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินค่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 107 แห่งพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ผ่านระบบแข้งทะเบียนผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (ODRS)

 การแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินค่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 107 แห่งพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ผ่านระบบแข้งทะเบียนผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (ODRS)

ล็อกอินเข้าระบบแจ้งทะเบียนผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
(Online Declaration Registration System: ODRS)

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”