ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการ กับ อบจ.นราธิวาส ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการ กับ อบจ.นราธิวาส

ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565
( Integrity And Transparency Assessment )

คลิ๊กที่ลิงก์นี้ได้เลย ... https://itas.nacc.go.th/go/eit/k27pwf