เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสลงทะเบียนรับวัคซีน Moderna

261562767_129267836193367_445193225611076365_n.jpg - 84.76 kB

เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสลงทะเบียนรับวัคซีน Moderna (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สำหรับ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
และยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นี้
ผ่านทาง Qr Code ด้านล่างนี้ หรือ URL : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd7z9vfzRfbbU.../viewform