ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565

 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมเข้าประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565
โดยกำหนดส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ที่ www.parliament.go.th/innovation/