✤ ประกาศรับโอนข้าราชการ อบจ. หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง (ผู้อำนวยการสาธารณสุข/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข/หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งบริหารที่ว่าง

ดาวน์โหลด