ประกาศ อบจ.นราธิวาส เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 133 รายการ